http://www.pmkyw.com
当前位置:首页 > 学姐考研 > 答疑解惑 > 教育部直属高校名单

教育部直属高校名单

时间:2019-06-04 14:33来源:未知 作者:华中师范大学学姐 点击:
华中师范大学考研温馨提示: 如需历年真题及考研资料联系学姐 QQ: 396220689 微信公众号:华中师大考研学姐 院校名称 类别 院校隶属 所在省市 211 985 研究生院 北京大学 综合 教育部
华中师范大学考研温馨提示:有不懂的考研疑问,请咨询学长/学姐 如需历年真题及考研资料联系学姐
QQ:396220689      微信公众号:华中师大考研学姐

院校名称

类别

院校隶属

所在省市

211

985

研究生院

北京大学

综合  

教育部  

北京

√  

√  

√  

中国人民大学

综合  

教育部  

北京

√  

√  

√  

清华大学

工科  

教育部  

北京

√  

√  

√  

北京交通大学

工科  

教育部  

北京

√  

 

√  

北京科技大学

工科  

教育部  

北京

√  

 

√  

北京化工大学

工科  

教育部  

北京

√  

   

北京邮电大学

工科  

教育部  

北京

√  

 

√  

中国农业大学

农业  

教育部  

北京

√  

√  

√  

北京林业大学

林业  

教育部  

北京

√  

 

√  

北京中医药大学

医药  

教育部  

北京

√  

   

北京师范大学

师范  

教育部  

北京

√  

√  

√  

北京外国语大学

语言  

教育部  

北京

√  

   

北京语言大学

语言  

教育部  

北京

     

中国传媒大学

语言  

教育部  

北京

√  

   

中央财经大学

财经  

教育部  

北京

√  

   

对外经济贸易大学

财经  

教育部  

北京

√  

   

国际关系学院

政法  

教育部  

北京

     

中央音乐学院

艺术  

教育部  

北京

√  

   

中央美术学院

艺术  

教育部  

北京

     

中央戏剧学院

艺术  

教育部  

北京

     

中国政法大学

政法  

教育部  

北京

√  

   

华北电力大学(北京)

工科  

教育部  

北京

√  

   

南开大学

综合  

教育部  

天津

√  

√  

√  

天津大学

工科  

教育部  

天津

√  

√  

√  

华北电力大学(保定)

工科  

教育部  

河北

√  

   

大连理工大学

工科  

教育部  

辽宁

√  

√  

√  

东北大学

工科  

教育部  

辽宁

√  

√  

√  

吉林大学

综合  

教育部  

吉林

√  

√  

√  

东北师范大学

师范  

教育部  

吉林

√  

 

√  

东北林业大学

林业  

教育部  

黑龙江

√  

   

院校名称

类别

院校隶属

所在省市

211

985

研究生院

复旦大学

综合  

教育部  

上海

√  

√  

√  

同济大学

工科  

教育部  

上海

√  

√  

√  

上海交通大学

综合  

教育部  

上海

√  

√  

√  

华东理工大学

工科  

教育部  

上海

√  

 

√  

东华大学

工科  

教育部  

上海

√  

   

华东师范大学

师范  

教育部  

上海

√  

√  

√  

上海外国语大学

语言  

教育部  

上海

√  

   

上海财经大学

财经  

教育部  

上海

√  

   

南京大学

综合  

教育部  

江苏

√  

√  

√  

东南大学

综合  

教育部  

江苏

√  

√  

√  

中国矿业大学

工科  

教育部  

江苏

√  

 

√  

河海大学

工科  

教育部  

江苏

√  

 

√  

江南大学

综合  

教育部  

江苏

√  

   

南京农业大学

农业  

教育部  

江苏

√  

 

√  

中国药科大学

医药  

教育部  

江苏

√  

   

浙江大学

综合  

教育部  

浙江

√  

√  

√  

合肥工业大学

工科  

教育部  

安徽

√  

   

厦门大学

综合  

教育部  

福建

√  

√  

√  

山东大学

综合  

教育部  

山东

√  

√  

√  

中国海洋大学

综合  

教育部  

山东

√  

√  

 

中国石油大学(华东)

工科  

教育部  

山东

√  

 

√  

武汉大学

综合  

教育部  

湖北

√  

√  

√  

华中科技大学

工科  

教育部  

湖北

√  

√  

√  

中国地质大学(武汉)

工科  

教育部  

湖北

√  

 

√  

武汉理工大学

工科  

教育部  

湖北

√  

   

华中农业大学

农业  

教育部  

湖北

√  

   

华中师范大学

师范  

教育部  

湖北

√  

   

中南财经政法大学

财经  

教育部  

湖北

√  

   

湖南大学

综合  

教育部  

湖南

√  

√  

√  

中南大学

综合  

教育部  

湖南

√  

√  

√  

院校名称

类别

院校隶属

所在省市

211

985

研究生院

中山大学

综合  

教育部  

广东

√  

√  

√  

华南理工大学

工科  

教育部  

广东

√  

√  

√  

四川大学

综合  

教育部  

四川

√  

√  

√  

重庆大学

综合  

教育部  

重庆

√  

√  

√  

西南交通大学

工科  

教育部  

四川

√  

 

√  

电子科技大学

工科  

教育部  

四川

√  

√  

√  

西南大学

师范  

教育部  

重庆

√  

   

西南财经大学

财经  

教育部  

四川

√  

   

西安交通大学

综合  

教育部  

陕西

√  

√  

√  

西安电子科技大学

工科  

教育部  

陕西

√  

 

√  

长安大学

工科  

教育部  

陕西

√  

   

西北农林科技大学

农业  

教育部  

陕西

√  

√  

√  

陕西师范大学

师范  

教育部  

陕西

√  

   

兰州大学

综合  

教育部  

甘肃

√  

√  

√  

中国矿业大学(北京)

工科  

教育部  

北京

√  

 

√  

中国石油大学(北京)

工科  

教育部  

北京

√  

 

√  

中国地质大学(北京)

工科  

教育部  

北京

√  

 

√  

北京大学医学部

综合  

教育部  

北京

√  

√  

√  

北京邮电大学宏福校区

工科  

教育部  

北京

√  

 

√  

东北大学秦皇岛分校

工科  

教育部  

河北

√  

√  

√  

上海交通大学医学院

医药  

教育部  

上海

√  

√  

√  

山东大学威海分校

综合  

教育部  

山东

√  

√  

√  


顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

华大考研:华大考研圆梦华中师范大学研究生 学长电话:18729529690 邮 箱: 学姐 Q Q:396220689 考研群:903481842
Copyright © 2012-2019 华中师大考研 版权所有 技术支持:学姐考研